Giới trẻ Việt Nam xu hướng quan hệ tình dục sớm

Theo Bộ Y tế, năm 2017, tuổi trung bình lần đầu quan hệ tình dục của thanh niên Việt Nam (từ 14-24 tuổi) là 18,7 tuổi, sớm hơn so với trước là 19,6 (năm 2010).

Thông tin trên được Bộ Y tế nêu trong quyết định mới ban hành ngày 29/12 về đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 – 2025”.

Theo Bộ Y tế, nghiên cứu năm 2017 ở nhóm thanh niên 14-24 tuổi cho thấy, tuổi trung bình quan hệ của thanh niên Việt Nam khoảng 18,7, đây là độ tuổi sớm hơn so với điều tra trước đó năm 2010 (19,6 tuổi). Đặc biệt, 15% thanh niên tham gia điều tra cho biết có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Nghiên cứu năm 2016 ở độ tuổi từ 10-24 cũng cho thấy, thanh niên Việt Nam được hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao hơn, tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, dễ dàng hơn. Minh chứng là tới hơn 90% thanh niên trong độ tuổi trên trao đổi và tiếp cận thông tin thông qua internet, truyền hình và tin nhắn trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, trong số này chỉ 1/3 thanh niên dùng internet để tìm hiểu thông tin về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Trong khi đó, các chương trình về vấn đề này cũng chưa đầy đủ kiến thức.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế ban hành đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 – 2025” với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho vị thành niên, thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của đề án là làm sao cho ít nhất 70% vị thành niên, thanh niên hiểu biết các nội dung cơ bản về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục an toàn. Ngoài ra, đề án cũng hướng tới 80% các thầy cô và 80% bậc cha mẹ, người giám hộ vị thành niên, thanh niên được cung cấp thông tin về sức khoẻ sinh sản và tình dục an toàn.

Phạm Quý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *