Author Archives: goclamdep.edu.vn

Đề xuất mở rộng nguồn tạng hiến lấy từ người c.hết tim

Mặc dù đ.ánh giá lợi ích của nguồn tạng hiến từ người cho c.hết tim rất rõ ràng, các chuyên gia vẫn cho rằng cần quan tâm, cân nhắc tiêu chí ‘an toàn về pháp lý, thoải mái về tâm linh’. Tại Việt Nam, Luật Hiến ghép mô tạng ra đời năm 2006 nhưng chỉ […]